Предложението на футболен клуб „Аристон“ за нов концесионен договор за стопанисване на стадион „Локомотив“ най-вероятно ще бъде отхвърлено, става ясно от внесена за разглеждане на предстоящото заседание на Общинския съвет докладна записка. Контрактът изтича в края на февруари, а аристонци поискаха да ползват  базата още 5 години.
При досегашното й стопанисване фирма „Аристон“ направи редица подобрения. Бяха изградени няколко терена, а основното игрище беше солидно поддържано.
Явно поглед към базата отправят и други клубове. При вероятния отказ комплексът да остане в „Аристон“, той ще премине под временно управление на общинското предприятие „Спортни имоти“.