Уведомяваме Ви, че фирма „АРИСТОН–С“ ООД, има следното инвестиционно предложение:  "Преустройство на съществуваща шивашка фабрика в шивашка фабрика за изработване на автомобилни тапицерии", находяща се в ПИ 63427.8194, УПИ II – 65, кв.ИПЗ по КК на гр.Русе.
Всички които желаят да се запознаят с проекта, да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено пред съответните органи или на e-mail: [email protected] и на тел. 0888 210 351.