Традиционния национален конкурс за художествена творба по текст от нобеловия лауреат за литература Елиас Канети обяви за 12 път Професионалната гимназия по икономика и управление, която носи името на писателя. Конкурсът е съвместен с международно дружество „Елиас Канети“ и се провежда от 2005 г., а е национален за четвърти път. Тази година темата е „Тайното сърце на часовника“, взета е от „Записки 1942-1985“ на големия белетрист и есеист. 
В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас от цялата страна, като напишат есета или стихове, нарисуват рисунка или създадат кратък разказ „характеропис“, за да „допишат“ Канети в рамките на проекта „Слуховидецът“. 
Срокът за изпращане на творбите на e –mail: [email protected] или в ПГИУ е 7 април. Отличените работи ще бъдат представени на литературно четене и изложба в Австрийската библиотека в дружество „Елиас Канети“ на  25 април.