Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил. или с 30.4% над регистрираните през февруари 2016 година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Увеличение в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено на визитите в Австрия - с 54.8%, Румъния - с 52.5%, Франция - с 45.1%, Италия - с 41.5%, Гърция - с 40.3%.
Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация - с 6.0%, Обединеното кралство - с 4.6%, САЩ - с 2.6%, и други.
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 55.0%, следвани от пътуванията със служебна цел - 26.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 18.9%.
През февруари 2017 г. посещенията на чужденци в България са 435.9 хил. или с 20.4% повече в сравнение с февруари 2016 година.