Над 1,7 милиона права за записване на варанти /ценни книги, които дават правото на притежателя си да купи пропорционално количество акции на определена цена в рамките на определен срок/ от емисията на „Свинекомплекс Николово“ са прехвърлени на Българска фондова борса. Търговията с тях вече приключи, купувачите им имат срок до 24 февруари да уредят формалностите и да платят.
Основното количество от 1 712 221 права бяха закупени на 30 януари срещу цена от 0,01 лева за брой. За служебния аукцион за неупражнени права на 10 февруари бяха закупени 62 846 права на символичната цена от 0,001 лева.
Броят на издадените права бе 2 625 000, равен на броя акции на компанията. Според условията на публична продажба подписката се счита за успешно приключила, ако до крайния срок 24 февруари бъдат записани най-малко 262 500 броя от предлаганите варанти. Съдейки от броя пласирани права, това условие е изпълнено.
Варантите от настоящата емисия се предлагат срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 0.41 лв. Сложните финансови инструменти дават право на притежателите си да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на „Свинекомплекс Николово“ по предварително определената емисионна стойност от 3.00 лв. в следващите 4 години.
Всеки притежател на права може да запише най-малко един варант от настоящата емисия и най-много такъв брой варанти, равен на броя притежавани от него права.