На 13 юни ще се проведе поредният „Ден за акции“, който се организира за четвърта година от Българска фондова борса - София и Централен депозитар. Инициативата има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България. 
На 13 юни всички физически лица, директни клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник. Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2000 лв. на единична изпълнена поръчка.
Инициативата се очаква с нетърпение от индивидуалните инвеститори в страната и е силен инструмент за засилване на тяхната активност и роля на финансовите пазари. Очакванията тази година са отново да бъдат реализирани 3-4 пъти по-голям брой сделки спрямо останалите дни.