Свилен Иванов е роден на 16 юли 1970 година. Магистър по мениджмънт на стопанско управление от ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» гр. Велико Търново. Завършва «Право» в Русенския университет «Ангел Кънчев». Правоспособен адвокат и член на Адвокатска колегия – Русе. Бил е зам. – кмет с ресор комунални дейности в Община Русе в периода 2011 – 2013 година. Народен представител в 43-о Народно събрание. От 1986 година е майстор на спорта по конен спорт. Съпричастен e към развитието на русенския женски баскетбол и футбол. Бил е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на СКБ „Дунав“. Понастоящем има сериозен ангажимент към Футболен клуб „Дунав“, който от близо година е в „А“ група.

Г-н Иванов, каква е визията на ГЕРБ за реформата в българския спорт?
Приоритет в програмата на ГЕРБ са законодателни промени, необходими за цялостна реформа на българския спорт. На първо място е Законопроектът за физическото възпитание и спорта, който бе одобрен с Решение на Министерския съвет № 690 от 19 август 2016 г. Предстои негово обсъждане и приемане в следващия състав на Народното събрание. Ще се разработят и подзаконови нормативни актове въз основа на новия закон. Ще се изготви анализ на въздействието от предлаганите нормативни промени и ще се въведе строг мониторинг на спортните организации.
Какво предвижда ГЕРБ за спорта в свободното време и сред учащите?
Същинската промяна в политиката на спорта за учащи и спорта в свободното време е осъществима чрез конкретна програма за реконструкция, модернизация и цялостно изграждане на спортната база в българските училища. Програмата включва и конкретни идеи за финансиране.
Моментната картина е следната. 61% от училищата в страната притежават спортна  база. В много случаи физкултурните салони са маломерни и неотговарящи на стандартите и нуждите на учениците, като в това число са и обединените и пригодени за спортни занимания помещения. 39% от учебните заведения нямат база за спорт, като половината от тях обаче са заявили, че разполагат с необходимата площ за изграждане на спортен терен.
Разполагаме с точна оценка за състоянието на съществуващата спортна училищна база и за мястото на спорта сред подрастващите и младите хора на България. 
Регистрирани са негативни явления като фиктивно провеждане на часовете по физическо възпитание поради липса на условия за това, както и отлив на учениците, които желаят да се занимават със спортни занимания и рязко влошаване на физическото здраве на младите хора.
Наша важна цел е да оптимизираме управлението и развитието на масовия спорт в общините. Поставяме акцент на подобряване на взаимодействието, координацията и сътрудничеството на общините с Министерството на младежта и спорта с оглед подпомагане на дейността им за развитието на масовия спорт. Ще се работи по изграждане и подобряване на качеството на спортната инфраструктура, като съвместно с общините ще се изграждат, модернизират и оборудват открити многофункционални спортни площадки и съоръжения.
Примерът на Община Русе е показателен за вниманието, което отделяме в това направление. Русе бе определен за Европейски град на спорта за 2016 година, като бяха проведени над 100 спортни събития, посетени от хиляди зрители. В програмата за този мандат на кмета Пламен Стоилов са заложени дейности по изграждането на поне 10 нови площадки за фитнес на открито, модерен закрит плувен басейн с олимпийски размери и подобряване състоянието на спортните зали и игрищата в дворовете на общинските училища и детски градини. Вече е открит и активно се ползва новият тенис комплекс в Парка на възрожденците.
Политиката по привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти включва модернизация на спортната база. ГЕРБ ще заложи на изграждане и реконструкция на спортни зали в областните центрове с капацитет до 1500 места, на терени и тренировъчни спортни съоръжения, за практикуване на елитен и масов спорт и осигуряване на достъп за хората с увреждания в тях.
Използваме възможностите на европейските програми и проекти за привеждане на спортните обекти и съоръжения на регионално ниво във вид, отговарящ на международните стандарти. Подобряваме енергийната ефективност и прилагаме съвременни строителни технологии при изпълнение на проектите, свързани с ремонтните дейности.
Какви мерки набелязахте за спорта за високи постижения?
Реформите в елитния спорт ще станат с ефективно управление на ресурсите и насочването им на пазарен принцип към сферите с традиции, международни успехи и спортове със силен социален ефект. Фокусът ще бъде върху организиране и поемане на домакинства на състезания от най - висок ранг на спортове, отговарящи на същия критерий. Ще се създават отлични условия и възможности за успешно представяне на  европейски и световни първенства и на олимпийски игри. Ще прецизираме начина, методиката, критериите и показателите за финансиране на спортните клубове в съответствие с Програмата за развитие на спортните клубове. По този начин ще може да насочим икономисания финансов ресурс към масовия спорт и масовите структури, както и към националните младежки и детско-юношески отбори. Ще се създават условия за развитие на деца с изявен спортен талант и изграждане на резерв за елитния спорт на България. 
Стремим се да разширяваме ролята на науката в спорта. Създаваме съвременен научен център за иновации, който ще дава насоки в  развитието на спортистите и треньорите на България. Целим приближаване до водещите нации в сферата на спортната наука и максимално използване на ролята на новите технологии. Ще усвояваме и прилагаме добрите международни практики в спорта. Ще се ангажираме с превенция и контрол на употребата на допинг в спорта на всички нива.
Не на последно място нека се спра и на планираната реформа в спортните училища. Например, в Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ ще се реализира проект на стойност 3.5 млн. лева за пълното обновяване на сградата, общежитието и спортната база на открито. Тук акцентираме върху подобряване на условията за спорт и учене в тях и превръщането им в ефективни учебни заведения. Ще се стремим да обхванем повече ученици в олимпийските звена на спортните училища, както и да  подпомагаме проекти за подобряване на ефективността на учебно –тренировъчния  процес.
За да се случи всичко това, призовавам жителите на Русе и Русенска област да гласуват на 26 март с номер 11 в бюлетината за ГЕРБ!