Кирил Цочев е електроинженер и икономист. Бил е генерален директор на „Електроимпекс“, председател и член на УС на БТПП и ръководител на търговско- икономическата служба в Токио, Япония. През периода 1994-1996 година е бил два пъти вицепремиер и министър на търговията, бил е и отговарящ за българската енергетика. В предното Народно събрание Цочев беше зам.-председател и отговаряше за Русе, тъй като бе в местната листа, но стана депутат от Ловеч.
- Г-н Цочев, кое е най-важното в платформата на коалиция АБВ-“Движение 21“ за предстоящите парламентарни избори? 
- Въпреки че едва ли хората биха направили своя избор само на основата на програмите на политическите сили, искам да обърна специално внимание на приоритетите в платформата на нашата коалиция - борба с бедността, с експлоатацията и намаляване на социалните неравенства, по-добро образование, наука, култура и здравеопазване, върховенство на закона и ефективно правосъдие, свобода и справедливост в икономиката, устойчиво развитие, сигурност за гражданите, укрепване на държавността.
В рамките на четиригодишния управленски мандат ние предлагаме минималната работна заплата всяка година да нараства с 11% и от 460 да достигне 700 лева, като това увеличение е съпроводено от съпътстващи мерки и улеснения за малкия и средния бизнес. Възнамеряваме да работим за чувствително увеличаване на пенсиите за прослужен стаж и възраст и заедно с тях на социалните плащания, включително на минималната пенсия. 
За нас е еднакво важно да осигурим грижа и достоен живот на възрастните и да създадем онези условия, при които младите хора ще предпочетат да учат, да работят и да отглеждат децата си в България.
Искаме да постигнем минимална заплата за висшистите, която е по-висока от стандартната. Предлагаме безплатни детски ясли и детски градини, майчинството през втората година да се изравни с размера на минималната работна заплата, както и изплащане на обезщетение за майчинство на тези, които се връщат на работа и през първата и през втората година. Говорим за семейно подоходно облагане, за необлагаем минимум и пределни данъчни ставки за физически лица от порядъка на 20%, и то само за най-високите доходи, за нови мерки, насочени към хората с увреждания. 
- Успявате ли да обясните на хората разликите между посланията ви и тези на останалите политически сили?
- От началото на кампанията се опитвaм да покажа с какво коалиция АБВ-“Движение 21“ е различна, като по време на срещите акцентирам върху конкретни неща, за да е ясно какво предлагаме. Но трябва да признаем, че между програмите и посланията на различните политически сили има доста сходства, защото се търсят и предлагат решения на едни и същи проблеми в икономиката, социалната сфера, правосъдието, сигурността и т.н. 
Сега се стремим да изтъкнем различията, но след изборите трябва да потърсим това, което ни свързва. Усложнената обстановка и в Европа, и в света налага с активното участие на политиците да се проведе един спокоен и разумен диалог и обществото ни да се обедини около прилагането на онези предложения и политики, които най-пълно отговарят на нуждите на отделния човек и на националния интерес.
Не смятам, че трябва да се обвиняваме в кражба на идеи или да се борим да доказваме дали е лява или дясна някоя ефективна мярка, защото професионализмът и експертността нямат идеология. Нужен ни е пълният експертен потенциал на нацията, за да създадем и приемем най-добрите закони, за да обсъдим и утвърдим визии за бъдещето и дългосрочни стратегии в ключови за развитието на страната ни области.
Каквито и идеологически различия да имат отделните политически партии и формации, по пътя на диалога и с помощта на аргументите винаги може да се намери общо решение. Затова повтарям непрекъснато, че повече от всичко се нуждаем от единение.
- Кои са основните предизвикателства и проблеми за разрешаване в Русе?
- Русе и областта са част от Дунавския регион, който е изправен пред редица предизвикателства, включително екологични заплахи - замърсяване на въздуха, на водите, климатични промени и наводнения. Той включва страни от Европейския съюз, а извън него държави с различно социално-икономическо развитие, с неусвоен плавателен потенциал и с развити в различна степен транспортни системи, енергийни връзки, системи за сигурност.
Има стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав, както и Програма за транснационално сътрудничество Дунав за периода 2014-2020 година, финансираща проектни предложения, които допринасят за развитието на Дунавския регион. С бюджет от близо 263 млн. евро програмата подкрепя проекти, целящи увеличаване на иновациите и предприемачеството, опазване на природното и културното наследство и ресурсите в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и подкрепата за преминаването към нисковъглеродна икономика.
Да се съдейства за реализацията на проекти, свързани с усвояването на неизползвания плавателен и хидроенергиен потенциал на река Дунав, с увеличаването на капацитета на Дунав мост или изграждане на втори мост на Дунав при Русе, на проекти, водещи до модернизация на транспорта и градската инфраструктура или на такива, решаващи жизнено важни проблеми на хората от общините в Русенска област - ето това са истинските предизвикателства. Но всичко това е постижимо само в диалог, полезен и конструктивен диалог с хората и заинтересованите институции.
Знам, че Русе си поставя амбициозната цел да се утвърди като град на знанието и иновациите в контекста на стратегическата визия на Европейския съюз за стимулиране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Мисля, че това е напълно постижимо за Града на свободния дух. Вярвам в силата на свободния дух и инициативата на свободните хора. Вярвам в хората от Русе и областта и във възможностите им. Бих искал и те да ни повярват и заедно да изградим по-добро бъдеще и по-добро качество на живота край голямата река.