Пламен Нунев е роден на 24 ноември 1956 година. Завършва висшето си образование във ВИФ „Георги Димитров” – София. Професионалният му опит е натрупан изцяло в сферата на сигурността, опазване на обществения ред и превенцията на престъпността като служител на Министерството на вътрешните работи. Преминал е през всички „стъпала“ в йерархията – от районен инспектор през 1982 година до началник на областна дирекция „Полиция“ - Русе. Така завършва своя трудов път преди близо 12 години. Народен представител в 41-о, 42-о и 43-о Народно събрание. Той е един от учредителите на ГЕРБ. Областен координатор е на ГЕРБ. Понастоящем е член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ.
Пламен Нунев е женен, има двама сина и четири внучета.

Г-н Нунев, преди броени дни в Русе лично Цветан Цветанов представи програмата в сектор „Сигурност и обществен ред“ пред членове и симпатизанти на ГЕРБ. Кои са акцентите?
Това е една от най-важните и актуални теми в момента за България.  Наред с миграционната политика и пакетите от мерки за противодействие на телефонните измами, контрабандата на цигари, корупцията, засиленият контрол върху спазване правилата на движението по пътищата са сред основните акценти в управленската ни програма. При нов мандат гарантираме въвеждането на единна система за противодействие на престъпността.
За решаването на въпроса с бежанците какви мерки предвиждате?
Това действително е най-чувствителната тема за България и Европа към днешна дата. Факт е, че вече са взети мерки, включително и в законодателен план, за участие на служители на МВР в охраната на външната ни граница. Европа не би могла да издържи на нова вълна от Либия, Египет и Турция. Затова през миналата година се инвестира в места извън границата на ЕС. Направихме стъпки за по-бързо решаване на конфликтите по места, както и за интегриране на бежанците по места. Доброволното връщане в съответната държава на нелегалните мигранти също се стимулира.
С какви средства става това и кога ще бъдат завършени огражденията по границата?
България получи 320 млн. лева от Европейския съюз за справяне с миграционния поток. Те се насочват само за надграждане капацитета за охрана на външната ни граница и закупуване на ново оборудване за нуждите на опазването й. Никога и по никакъв повод не е дискутирана темата България да се превръща в буферна зона за ЕС по отношение на мигрантите.
Колкото до последните участъци от защитното съоръжение на територията на българо-турската граница, очакваме да бъде завършено до края на април – началото на май 2017 година. Там ще се допълни съществуващата видеосистема с оглед осигуряване на бързата реакция на служителите на място. 
В нашата програма сме записали, че ще изграждаме центрове за нелегални мигранти край границата, за да бъдат регистрирани по–лесно и съответно извеждани, когато се наложи.
А с битовата престъпност как ще се справите?
С превенция и респект. През 2017 година има реална възможност за назначаване на близо 1000 служители с полицейски функции. С промените в Закона за МВР всички служители на обектите на МВР ще могат да се насочат към охраната на обществения ред в населени места. На тяхно място могат да се ангажират служители на трудов договор. Помислили сме и за необходимостта от подмяната на автопарка на МВР, както и за нуждата от осигуряване на нови униформени облекла за полицейските служители и обновяването на материално-техническата база. 
Освен бежанците и тероризмът е тема номер 1 в Европа…
Връщането на доверието в пълен обем на европейските партньори, САЩ, Израел е изключително важно за България. Контактите с тях са от изключителна важност за противодействието на тероризма. 
Предвиждаме България да се присъедини към обмяната на резервационните данни на пътниците, които пътуват. Това ще позволи по–строг контрол. Сега дадено лице – нелегален мигрант, дава своите отпечатъци, но казва име и държава, които трудно може да се проверят. Екипът ни от експерти е подготвил още много прагматични документи, които при нов мандат на ГЕРБ ще станат реалност. Предстоят законодателни инициативи за уточняване правомощията на МВР и Министерството на транспорта. Защото на очакванията на гражданите трябва да отговорим адекватно, подготвени сме това да се случи.
Проблемът с въздуха на русенци също е на дневен ред…
По тази тема сме изключително категорични и безкомпромисни. Решението е само едно. Гарантиране правото на русенци да дишат чист въздух чрез засилен контрол върху дейността на индустриалните производства от страна на компетентните институции. Ще отстояваме да бъдат предприети допълнителни мерки, свързани с редовното информиране на русенци за качеството на въздуха, мерки за подкрепа на алтернативни методи за отопление в домакинствата, както и да бъдат направени инвестиции в обществен транспорт с по-малко вредни емисии.
В програмата си залагате и на по-добри условия за работа и бизнес. Как ще се случи това?
- На първо място чрез продължаване работата в сферата на електронното управление и намаляване на бюрократичните пречки пред бизнеса. Това е много важно – облекчим ли бизнеса, той ще работи по-спокойно, ще се развива и ще дава по-високи заплати. Залагаме и на привличане на екологично чисти и високотехнологични инвестиции от страната и чужбина с цел създаване на нови работни места в региона. Така ще стимулираме и млади хора в работоспособна възраст, пребиваващи в чужбина, да се завърнат в региона. Ще им предложим облекчени условия за стартиране на бизнес или започване на работа, подкрепа за реинтеграция на млади семейства, както и административни и социални съвети. Убедени сме, че трябва да се подпомага предприемаческият дух на младите, което може да стане чрез организиране на курсове и обучения под формата на публично-частни партньорства. Защото е важно децата и внуците ни да останат в България, да имат стимул да продължат да се развиват в родната си страна и да докажат потенциала си тук и сега.