За последните четири години безработните в Русенско са намалели два пъти, показват данните на статистиката. През 2012 г. хората без постоянна работа в областта са били 13,5 хил. души. Година по-късно броят им пада на 12,7 хил., а през 2014 г. - до 10,4 хил. човека. Безработните падат до 8,9 хил. души през 2015 г., а миналата година са отчетени 6,8 човека. 
Коефициентът на безработица за тези четири години намалява от 12,9% на 6,9%. За разлика от Агенцията по заетостта, която отчита само регистрираните в бюрата по труда безработни, статистиката брои като такива всички без постоянна заетост. 
Намаляването на безработните радва, но статистиката не отчита никакъв ръст в броя на заетите за същия период. При 90,9 хил. заети през 2012 г., през 2016 г. са преброени 90,7 хил., т.е. имаме дори намаление с около 200 души. В същото време статистиката показва сериозен ръст с около 4 хил. души в броя на работещите по трудов договор. 
Странният набор от данни за пазара на труда в Русенско очевидно се дължи на няколко фактора. Очевидно за спада на безработицата съществена роля играе намаляването на населението в областта. Ръстът на наетите при едновременно намаляване на заетите показва, че част от най-дребния бизнес - самонаети, самоосигуряващи се и др. са преминали в редиците на наемния труд, като са се хванали на работа в някоя по-голяма фирма. Друга част се дължи на разликите в методиките на преброяване - заетите се броят по местоживеене, а наетите - по месторабота. Така че ако примерно една русенска фирма открие свой филиал в Плевен, статистиката ще отчете ръст на наетите в Русе и на заетите в Плевен.