Дупката в международната ни търговия се увеличава през януари като вносът расте три пъти по-бързо от износа, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). През първия месец на годината от България са изнесени стоки на обща стойност 3,7 млрд. лв., което е с 8,7% повече в сравнение с година по-рано. За същия период в страната са внесени стоки за 4,2 млрд. лв., или с 21,2% повече на годишна база. 
Така общото външнотърговско салдо на страната е отрицателно през януари и е на стойност 482,9 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото остава отрицателно и е в размер на 271,7 млн. лева.
През януари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 12,7% в сравнение с януари 2016 г. и е на стойност 1,3 млрд. лв. Турция, Египет, Китай, Сърбия и Македония формират 52,7% от експорта извън ЕС. Вносът на България от трети страни се увеличава с 30,8% в сравнение с година по-рано и е на стойност 1,6 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия.