Министерството на земеделието и храните (МЗХ) отчита ръст на преработеното мляко в България през тази година. По предварителни данни от месечните наблюдения на отдел „Агростатистика“ на МЗХ, през периода януари-октомври 2014 г. общото количество преработено мляко в страната бележи ръст от 4,7% спрямо същия период на предходната година, до 450 528 хил. литра, от които 416 539 хил. литра - краве мляко (+3,9%).
В резултат промишленото производство на пресни пакетирани млека и сирена от краве мляко (вкл. бяло саламурено сирене с растителни мазнини и кашкавал) нарастват, съответно с 3,6% и 7,1% на годишна база. Производството на сметана също се увеличава - с 11%, но остава сравнително малко като количество. Същевременно, в рамките на периода се наблюдава спад на производството на заквасени млека и масло, съответно с 3,7% и 5,2%.
Предвид засилената конкуренция на европейския пазар на млечни продукти през 2015 г. може да се очаква известно забавяне на производството на млечни продукти в България, посочват от МЗХ.
Вносът на концентрирани млека в България се запазва силен и през 2014 година. След рекордния внос през 2013 година на над 50 483 тона, което е ръст с 32,1% спрямо 2012г., то към август 2014 ръстът е с допълнителни 7,7%.
За осемте месеца на 2014 г. вносът на млечни продукти е почти изцяло от ЕС - общо 67 007 тона, като най-големи количества са доставени от Германия (14 585 тона), Румъния (14 874 тона) и Полша (12 301 тона), следвани от Унгария (6308тона), Гърция (4090 тона), Нидерландия (3365 тона) и Франция (3262 тона).