За трета поредна година притежателите на варанти, издадени от „Свинекомплекс Николово“ през 2014 г., не пожелаха да ги използват. На насрочените две общи събрания в края на февруари и на 7 март не са регистрирани за участие притежатели на варанти или техни представители. Поради тази причина не е прието решение за упражняване на правата по тях, съобщи дружеството.
Варантите са финансови инструменти, даващи право на притежателите им да закупят акции от издалото ги дружество на предварително определена цена и за някакъв срок. В случая на „Свинекомплекс Николово“ бяха издадени 2 625 000 варанта. Цялата емисия беше пласирана успешно на 24 февруари 2014 г. Емисионна стойност на варантите бе 0.41 лв., така че от продажбата им дружеството получи 1 076 250 лв. Финансовите инструменти даваха право на притежателите си да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на „Свинекомплекс Николово“ по предварително определената емисионна стойност от 3.00 лв. в следващите 4 години.
Оттогава дружеството насрочва три поредни години събрание на притежателите на варанти. Собствениците им обаче и трите пъти пренебрегват поканата. Както повелява законът, на четвъртата, последна година „Свинекомплекс Николово“ трябва задължително да вземе решение за увеличение на капитала, като това трябва да се случи най-късно два месеца преди изтичането им на 24 февруари 2018 г. или някъде към края на годината. Увеличението на капитала ще бъде успешно дори в случай, че бъде записана и една единствена акция. 
Книжата на дружеството не са от най-търгуваните на БФБ-София, като последната сделка с тях е от 15 юни 2016 г. на цена 3,30 лв. за брой. 
Три компании притежават приблизително равни дялове от „Свинекомплекс Николово“. Това са „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А. с 32.38% от капитала, „Пимаро България“ АД с 32% и „Хайбрид“ ЕООД с 32%.