Израелската транспортна фирма ЕГГЕД се изтегля от България и продава бизнеса си, включително дела си в градския превозвач „ЕГГЕД Русе“ АД. Желанието на дружеството, в което община Русе притежава 35% от капитала, а останалите 65% са на „ЕГГЕД България“ АД, е да продаде 100% от своя дял на общината за едно евро. Наред с това обаче фирмата поставя три условия: в момента на приключване на сделката общината да плати дълг от 830 000 лева, които са от договори за лизинг, да запази работните места и да преименува фирмите на дружеството в търговския регистър. 
В тази връзка общината е направила оценка на правното и фактическото положение на тролейбусния превозвач, като са изготвени анализи, изискана е информация за правата и задълженията на дружеството. От тях става ясно, че предприятието е декапитализирано.

Освен това от учредяването му през 2008 г. досега не е извършвана данъчна ревизия и не е ясно какви скрити задължения от публичен характер могат да се появят. 
Тъй като тролейбусният транспорт е от обществена значимост, кметът Пламен Стоилов предлага два варианта за по-нататъшни действия, а на сесията този месец общинските съветници предстои да ги обсъдят и да изберат по-целесъобразното. 
Единият вариант е извършването на тролейбусния превоз да се възложи на друг превозвач и да се създаде общинско търговско дружество или дружество с публично-частно партньорство. Другият е общината да купи дяловете на ЕГГЕД за едно евро и да плати дълговете му от 830 000 лева, каквото е и желанието на дружеството. 
От общината считат, че вариантът със създаването на ново дружество е по-целесъобразен, тъй като по този начин ще има възможност да се разработи финансово-икономически модел, който да позволи цялостно обновяване и подобряване на градския транспорт. Така ще се подобрят и условията за градска мобилност и потребителите ще бъдат по-удовлетворени.  
Принципал е общинският съвет, но ние намираме за по-целесъобразен варианта със стартирането на процедура за избор на нов стратегически частен партньор или създаване на общинско дружество, тъй като при другия вариант трябва да купим нещо, което е декапитализирано и има много задължения, тоест да платим за нещо, което няма стойност, обясни кметът Пламен Стоилов. На този етап той не се ангажира да прогнозира какво ще решат съветниците, като допълни, че при всяка ситуация общината има вариант. Ако фирмата реши изведнъж да излезе от дружеството, въпреки че съгласно договора има предизвестие за това, общината има готовност да реагира и да покрие линиите, така че русенци да не останат без транспорт. 
Това е предложение на кмета Пламен Стоилов до общинските съветници, но аз все още не съм го виждал, каза шефът на фирма „ЕГГЕД-Русе“ Николай Къдрев. Той коментира, че има бизнес предложение, а общината има интерес да има по-голям контрол върху обществения транспорт и отбеляза, че Русе е единственият областен град, който няма общинска фирма, която да покрива линиите. Къдрев увери, че няма опасност тролейбусният транспорт да спре, а общината се е ангажирала да продължи експлоатацията му. Той допълни, че в дружеството работят 130 души. Месечно с тролейбусния транспорт в Русе се превозват около 250 хиляди пътници, а дневно те са около 10 хиляди.