Предложението, около което на днешната сесия се очакваха бурни дискусии, спорове, различни становища и коментари - съдбата на израелската транспортна фирма ЕГГЕД, която се изтегля от България и продава бизнеса си, включително дела си в градския превозвач „ЕГГЕД Русе“ АД, беше оттеглено. 
По искане на „ЕГГЕД Русе“ предложението е оттеглено, тъй като от фирмата искат да се запознаят с констатациите на нашите оценители и анализите. Вероятно ще има и допълнителни разговори и може би ще го внесем за разглеждане на следващата сесия, каза за „Утро“ кметът Пламен Стоилов. 
Точката беше разгледана в част от комисиите, но кметът Пламен Стоилов я оттеглил преди председателския съвет и тя няма да бъде разгледана на това заседание, каза председателят на общинския съвет Христо Белоев. 
Тъй като тролейбусният транспорт е от обществена значимост, вариантите за по-нататъшни действия, които общинска администрация предлага, бяха два. Единият е извършването на тролейбусния превоз да се възложи на друг превозвач и да се създаде общинско търговско дружество или дружество с публично-частно партньорство. Другият е общината да купи дяловете на ЕГГЕД за едно евро и да плати дълговете му от 830 000 лева, каквото е и желанието на дружеството.