Безперспективен бизнес поради малка мащабност и обороти около 3 млн. лева са причината израелската транспортна фирма „ЕГГЕД“ да се оттегли от България и да продаде бизнеса си, включително дела си в градския превозвач „ЕГГЕД Русе“ АД. Това съобщи шефът на дружеството в Русе Николай Къдрев на вчерашната сесия по време на обсъждането на предложението за съдбата на транспортната фирма. Той припомни, че при влизането си в България през 2006 г. компанията е имала амбиция да установи бизнеса си в няколко града, сред които София, Варна, Русе, но по една или друга причина това не се е случило. С променлив успех от 2008 г. до момента се е реализирал планът в Русе, но се оказало, че бизнесът е безперспективен и през 2015 г. е взето решение фирмата да се изтегли от България. 
Затова на вчерашната сесия бе взето решение общината да закупи 100% от акциите в „ЕГГЕД България“ за половин милион лева, като продавачите изпълнят няколко условия и дадат гаранции, свързани със задълженията на дружеството. 
Първи темата повдигна червеният общински съветник Никола Михайлов, който поиска да знае какви са причините, които налагат оттеглянето на фирмата от България, като имаше и уточняващи въпроси към общинска администрация във връзка с условията и гаранциите при сделката. Колегата му Пламен Рашев пък отбеляза, че общината може да помисли и за закупуване на някогашното депо на РОАТ, което се продава от частен съдебен изпълнител.