3,4% е икономическият ръст на страната за 2016 г., с което отбелязваме седма поредна година на растеж, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). 
За последните три месеца на 2016 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се увеличава с 0,9 на сто, ускорявайки се спрямо отчетените 0,7% за предходното тримесечие. 
Потреблението остава основен двигател на ръста, като расте по-бързо - с 1,3 на сто. Пестим по-малко, а харчим повече, това показват и данните на БНБ. Както посочва Централната банка, продължаващото понижение на лихвените проценти по депозитите отслабва мотивацията за депозиране на средства в банките и парите в обращение нарастват с 11,2% за година. За крайното потребление през четвъртото тримесечие на 2016 г. се изразходват 81,1% от произведения БВП. И тъй като това е общоприетият показател за изчисляване на икономическия растеж (според много икономисти далеч не безспорен), по-голямото харчене води и до ръст на БВП. 
От компонентите на БВП експортът регистрира най-голям ръст - 9,1% на годишна база.
Производителността на труда в България расте на годишна база, но темпът на увеличение се забавя, показват данните на НСИ. През четвъртото тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 2,9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. През третото тримесечие на годината беше отчетен ръст от 4,2% на годишна база.
Брутната добавена стойност (БДС) се увеличава с 2,4% на един зает и с 2,3% за един отработен човекочас.