Таен клиент провокира служителите в офиса на НАП в Русе, но не откри нередности в работата им. Първата за тази година проверка бе по специална програма на приходната агенция за контрол на качеството на обслужване на клиентите във всички офиси в страната. По 26 показатели за наблюдение непознати служители от структурата на ТД Варна провериха русенските си колеги дали са предоставили  на видно място задължителната информация за структурата на НАП, за предлаганите от нея услуги на граждани и фирми, за условията на изчакване, за отношението към клиента при обслужването му и възможностите за подаване на сигнали.
Ежемесечните проверки по метода „таен клиент“ са дългогодишна практика в НАП с доказана ефективност за оптимизиране на работата. Индикация за това е, че в последните 2 години в специалната кутия за жалби и похвали в русенския офис има само 1 предложение за подобряване на условията за изчакване и 8 благодарствени писма към служители. 
За изминалата година в офиса са били обслужени 129 659 клиенти при средно време за изчакване 7,45 мин и средно време за обслужване 6,40 мин, което е под общия норматив от 20 мин в Наредбата за административно обслужване. През 2016 г. служителите от отдел „Услуги за клиенти“ в офиса на НАП в Русе са обработили за клиентите 1 904 656 различни видове декларации, удостоверения, заявления, уведомления и други документи, свързани с данъчното и осигурително законодателство.