Насърчена от износа, туризма и вътрешното потребление, българската икономика се разширява и през четвъртото тримесечие на 2016 г., маркирайки седмата поредна година на ръст. През четвъртото тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3,4% спрямо същия период на предходната година и с 0,9% спрямо третото тримесечие на 2016 г., показват експресни оценки на Националния статистически институт (НСИ). 
Резултатът надвишава значително средния ръст за ЕС от 1,7 на сто. 
През третото тримесечие на миналата година произведените стоки и услуги също нараснаха с 3,4%. В понеделник Европейската комисия (ЕК) прогнозира, че за 2016 г. страната ще отбележи икономически растеж от 3,1%, който през 2017 г. ще се забави до 2,9% на фона на политическите сътресения преди изборите. 
За последните три месеца от изминалата година брутният вътрешен продукт на страната достига 25,36 млрд. лв. Реализираната добавена стойност е 21,7 млрд. лв. като се увеличава с 3,1%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 0,9%. Натрупването на капитал намалява през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 1,5%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 9,1 и 7,8%.