Заводът за автомобилни части „Монтюпе“ може да лее детайли в затворените през ноември карусели в хале №3. Това реши Върховният административен съд, който спря предварителното изпълнение на заповед № 471/10.11.2016 г. на директора на РИОСВ, потвърдена от Административния съд в Русе. Сред мотивите си висшите магистрати изтъкват, че „предварителното изпълнение на заповедта /преди произнасянето на всички възможни съдебни инстанции - б.р./ ще причини на дружеството значителни и трудно поправими вреди“ както във финансов, така и в морален план чрез уронване на престижа му. Освен това като последица от спирането на каруселите е посочен негативен ефект „върху обществения интерес за намаляване на безработицата сред активното население и насърчаване на чуждите инвестиции в нашата страна“.
Двете леярни инсталации бяха затворени в средата на ноември м.г., след като РИОСВ ги посочи за виновни за последните обгазявания на града в средата на септември и в началото на ноември. На „Монтюпе“ бе даден срок до 25 ноември 2016 г. да постави плътна преграда между производствените халета 2 и 3, което бе изпълнено.