Течовете в бараките на Регионалната здравна дирекция продължават и тази зима, но за разлика от предни години вода е започнала да се стича от тавана и в кабинета на директора. В момента заради снеготопенето в стаята на д-р Маргарита Николова има поставена кофа на стойка, а стативът с папките с документацията на инспекцията е покрит с найлон.
По ремонта на бившата Военна болница, в която трябваше да бъдем настанени след 2005 година, няма никакво развитие, каза д-р Николова. Тя припомни, че дадените им три етажа са в повече за инспекцията заради извършени съкращения на персонала и затова част от тях са били предложени за продажба чрез търг, като с парите да се довърши ремонтът на стойност около 1 000 000 лева. Купувачи обаче няма, а това води до липса на пари за нужните ремонти.
До завършване на строежа не се знае дали нашите кадри няма да намалеят още и да се нуждаем само от един етаж в сградата на бившата Военна болница, обясни д-р Николова. Причина за напускане на персонала са ниските заплати - 35 човека от всичките 93 работят на минимални възнаграждения от 460 лева. Лекарите се трудят за малко пари, като трима от тях са в пенсионна възраст, лаборантите отиват в частни лаборатории за по-високи заплати, а инспекторите - в други фирми пак заради по-добро заплащане.