От началото на тази година хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда), трябва да превеждат вече по 18,40 лв. Това обясни вчера Галина Пенчева от НАП-Русе, представяйки новостите в тазгодишната данъчна кампания. Първата вноска за тази година за януари, трябва да се внесе до 25 февруари. 
Безработните трябва да плащат повече за здраве, тъй като от 2017 година минималният осигурителен доход вече е 460 лв. Според Закона за здравно осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват минимум на половината от минималния месечен осигурителен доход, т.е. върху 230 лв. и трябва да внасят 8% от тази сума.
Важна промяна от тази година е, че всички данъчни облекчения се ползват само при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. 
Въвеждат се лимити за размера на отстъпката по годишната данъчна декларация. Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но за не повече от 1000 лв.
Едноличните търговци вече внасят дължимите месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или дължимата тримесечна авансова вноска за първото тримесечие до 30 април.
Промени има и при облагането с данък на таксиметров превоз на пътници. Не са облагаеми доходите от таксиметрова дейност, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси. 
Не са облагаеми доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ.