Събраните през 2016 година 600 милиона лева приходи наредиха Митница-Русе в челото на класацията между митническите администрации в страната. За първото място, което митницата запазва от миналата година, принос има още и борбата с митническите, акцизните и валутните престъпления.
Във връзка със заложения от Агенция „Митници“ план е осигурено изпълнението на приходната част на републиканския бюджет чрез повишаване на ефективността при събирането на вземанията при внос на стоки, акциз при сделки в страната и изпълнение на планирани постъпления, каза пред „Утро“ на професионалния празник на митничарите-26 януари, началникът на митницата Венцислав Халаджов. 
Преизпълнението на плана за постъпления от мита е 8.7%, от ДДС - 7.4%, а от акцизи - 10.8%.
Постигнати са и по-добри резултати в противодействие на нарушения и престъпления на митническото, акцизното и валутното законодателство спрямо 2015 година. През миналата година са образувани 48 досъдебни производства, което е с 3 повече от предходната. Сключените и одобрени от съда споразумения с контрабандисти са 59, което е с 34 повече от 2015-а.
Събраните пари от акциз са 233 745 лева, а актовете са 217. 
Наложени глоби и имуществени санкции са в размер на 1 184 624 лева, което e със 759 919 лева повече от  2015 година. 
Отнетите стоки в полза на държавата са на стойност 733 373 лева, където завишението е 444 642 лева. Иззети са 227 617 нелегални кутии цигари, което е с близо 200 000 кутии повече. Високите резултати са обусловени от ясно формулираните цели и задачи пред състава на Митница-Русе, изградените продуктивни работни взаимоотношения със служителите в администрацията и външните контрагенти и стриктния контрол на акцизните стоки с цел предотвратяване на нарушенията, които водят до щети за бюджета, обясни Халаджов.