264 955 лева са приходите от продажба на общинска собственост през изтеклата 2016 година, като най-съществен е делът на сделките със земя - 241 349 лева, а останалата сума от 23 606 лв. е от вещи и оборудване. Никакви постъпления обаче няма в графата за продажбата на сгради. Постъпленията от продажби през изминалата година са в пъти по-ниски в сравнение с 2015 г., когато в хазната са влезли 1 183 421 лева. 
Общо приходите от разпореждане с общинска собственост през 2016 г. са 418 386 лева, като в тази сума влизат и парите от учредено право на строеж - 153 431 лв. За сравнение през 2015-а общата сума е била 1 285 289 лв., но събраните тази година средства са далече от планираните 1 150 000 лв. 
Независимо от броя прекратени договори за наем, приходите в това перо през изтеклата година бележат увеличение, като това се дължи на по-добрата събираемост и контрол. Така са добавени в бюджета близо 1.6 млн. лева, като най-много са постъпленията от сгради и от реклама - над 1.2 млн. лв., а тези от терени - 318 745 лв. Тенденцията да няма приходи от глоби продължава и през 2016 година, а внесените суми от сключени договори за подпомагане на културните и спортните мероприятия на общината са 21 000 лв. - колкото и през 2015 г. 
През изминалата година общината е придобила четири имота по данъчна оценка 3 427 387 лева. В списъка влизат имот на ул. „Шипка“ 45 и 55, които са необходими за ремонта на улицата в участъка от бул. „Цар Освободител“ до „България“. Другите два имота са бившата гимназия по зърносъхранение и сградата с часовника на „Александровска“. Извършена бе и замяна на два имота на бул. „България“ по данъчна оценка за малко над 100 000 лева, които са необходими във връзка с подробен устройствен план по проекта за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие. 
Акцент в работата на общинска администрация през 2016 година е увеличаване на собствеността чрез безвъзмездно придобиване на държавни имоти, които са от съществено значение за развитието на общината. Наложена е практиката за контрол на договорите за предоставяне на право на ползване и на управление, периодични огледи и изготвяне на констативни протоколи, а преди действия по разпореждане се извършват огледи на имотите. В прогнозния списък за продажба на общински имоти се включва неефективната и ненужна общинска собственост, към която няма проявен интерес за отдаване под наем и тя не носи приходи, се посочва още в отчета.
През изтеклата година общината е предприела действия за безвъзмездно придобиване на собствеността на Хиподрума, имот на ул. „Чинар“ 11 в ДЗС, както и на имоти и вещи от гимназиите по дървообработване и селско стопанство, които през август станаха общински. Продължава работата и по преписките за получаване от държавата на Дома на учителя, бившия автополигон, Музея на транспорта и Военния клуб. Именно тези имоти наред с още няколко в ДЗС попадат в списъка с общо 9, които общината има намерение да придобие през тази година.  
През 2017 година очакваните приходи са в размер на 3 206 100 лв., като от наеми се планират малко над 1.6 млн. лв., от такси 490 000 лв., а от продажби - над 1 млн. лв. Предвидените разходи са 230 000 лв.