Общината ще създаде група от компетентни специалисти и външни експерти от сферата на културата и представители на Съюза на българските художници, които ще обследват всички паметници в Русе. Целта е да се актуализира картотеката на обектите на монументалното и декоративно изкуство, да се направят предложения за допълване на нови обекти или за отпадането на демонтирани. Ще бъде описано състоянието на паметниците към момента на проверката, като ще се предложат мерки за поддържането и подобряването, включително чрез реставрация и консервация. Освен това ще се актуализира снимковият материал. Това каза главният архитект Живка Бучуковска, след като общинските съветници от Реформаторския блок алармираха за лошото състояние на някои от паметниците, сред които този в градинката на училище „Отец Паисий“. 
Паметникът на Паисий Хилендарски е дело на русенския скулптор Владимир Владимиров, съпруг на една от сестрите на поета Гео Милев и един от създателите на Клуба на дейците на културата. Паметникът е завършен през 1930 година, а материалите, от които е направен, са гранит, варовик и мозайка, като е отлят на 6 модула. 
Към момента обаче е в лошо състояние, а след извършен оглед от скулптора Даниел Кънчев са установени няколко проблемни зони. Сред тях са две вертикални и четири хоризонтални пукнатини, множество малки пукнатини, запълнени с цимент или теракол при минала реставрация, както и липсващи детайли - нос и горен ъгъл на библията, която фигурата държи в лявата ръка. Като цяло пластичността на формата е започнала да се заличава и да се отмива с времето поради годността на материала.
За реставрирането му са предложени два варианта. Единият е за повърхностно запълване на пукнатините и липсващите детайли на място, но гаранцията е приблизително 1-2 години. Другият е: снемане на отпечатък, отливане на гипсов модел, ретуш на модела, изработка на калъп и отливка на фигурата. Възможни материали за направата са полимербетон и/или бронз. Препоръката на експерта е при възможност да се извърши демонтаж на паметника, за да се реставрира, като е задължително да се направи нов постамент.
Бучуковска отбеляза, че аналогичен пример е ремонтът на фонтана със скулптурна фигура, известна като „Момчето с хидрата“ до Паметника на Свободата. Заради неблагоприятното въздействие на водата и времето  оригиналната фигура, която също е изработена от мозайка, е била сериозно увредена. Тя е демонтирана и в момента се съхранява в Историческия музей в Русе, като на нейно място е поставено бронзово копие, което е дело на известния русенски скулптор Георги Радулов.
Съветниците от Реформаторския блок са загрижени и за състоянието на паметника на българските моряци и на бюста на Любен Каравелов, които също са изработени от скулптора Владимир Владимиров, както и за поддръжката на декоративното осветление около паметника на Свободата. Заради конденз и влага част от осветителните тела тип „пура“, които са вградени в настилката, са повредени и не светят. Затова при подходящи метеорологични условия експерти от общината ще извършват ревизия и ще дадат предложения за ремонт, подмяна или други целесъобразни решения, каза още главният архитект.