Върховният касационен съд потвърди окончателно колективен иск на Комисията за защита на потребителите срещу търговска верига, заблуждавала клиентите си. Нарушенията са за поставяне на две различни цени за един и същ продукт или обявяване на една цена на рафта в магазина и маркиране на друга на касата, съобщиха от КЗП.
Регулаторът обаче отново не посочва името на веригата, така че все така не знаем от кого да се пазим. Ясно е само, че всеки път трябва да проверяваме дали на касовата бележка е чукната правилната цена. Защото напук на предупрежденията и исковете, тази нелоялна практика продължава необезпокоявана от символичните санкции.
До завеждането на колективния иск се е стигнало поради нарушаване на влязла в сила заповед на комисията за забрана прилагането от търговеца на цитираните нелоялни практики. Проверка на контролния орган в няколко обекта на въпросната верига установи, че потребителите може да заплатят с до 4 лева над обявената върху опаковката цена при покупка на предварителни разфасовки на млечни продукти.
Предпоставка за това е разминаването между цената върху продуктовата опаковка, която обикновено ориентира клиента при вземането му на решение за покупка, и посочената на рафта цена, която се маркира на касата и в общия случай е с около два лева по-висока.
Например, при поставена върху вакуумната опаковка на кашкавал цена 12,29 лв. за килограм и 2,26 лв. за разфасовка от 192 г, маркираната на касата цена за килограм е 14,34 лв. и 2,76 лв. за количеството в опаковката. Това означава, че потребителят ще плати за килограм с над 2 лева повече, отколкото очаква, подчертават от КЗП. Нарушението е констатирано за около десет вида от изложените на щанда продукти, от които към момента на проверките са били налични близо общо 200 разфасовки. В някои случаи дори е установено, че върху опаковките на предварителни разфасовки от един вид продукт е поставена различна цена за килограм.
Друго регистрирано нарушение при този търговец е обявяването на по-ниски цени на щанда от маркираните на касата. Комисията е забранила описаните нелоялни практики със заповед, потвърдена от съда. Нова проверка след влизането в сила на разпоредбата показва, че търговецът продължава да извършва същите нарушения.