Свиневъдният сектор у нас продължава да се преструктурира главно в корпоративни предприятия, процес подтикнат от повишеното търсене на месни субпродукти и деликатеси, показва анализ на Центъра за аграрно развитие. Все още обаче се запазва относително високият дял на вносните свински меса използвани в месопреработвателния сектор. 
През 2016 година около 63% от суровините, които използват месопреработвателните предприятия са внос от чужбина, главно нискокачествени продукти от Дания, Холандия и Германия. Общата сума на вносните месни суровини и продукти възлиза на малко над 508 млн.лв, което в сравнение с обема от близо 720 млн. лв. за 2015 година е сериозно намаление.
Тенденцията за инвестиции в собствени животновъдни стопанства се потвърждава от увеличението за поредна година на броя на отглежданите свине в стопанствата. През 2016 година отглежданите свине у нас наброяват малко над 610 000 глави, при близо 602 000 година по-рано, когато пък бе отчетен ръст от 8,5% спрямо предходната година. 
Според официалната статистика за свиневъдството у нас, броят на регистрираните заклани прасета през кланиците към края на 2016 година се увеличава с 3,7% спрямо същия период на миналата година.