Публично ще бъде обсъдено намерението на община Русе да изтегли дългосрочен кредит в размер на 10 млн. лева. Заемът, който ще поеме общинска администрация с договор за банков кредит, ще се използва за ремонт на уличната мрежа в града. По този начин ще бъдат решени множество транспортно-комуникационни проблеми, трупани с десетилетия по улиците и тротоарите в града.
Срещата с местната общност е насрочена за 9 януари от 18.45 часа в Пленарна зала и всъщност ще бъде едно продължение на общественото обсъждане на проектобюджета за 2017 година, което ще започне в 17.30 ч. 
В предложението за поемане на дългосрочния кредит са описани основните параметри, както и условията на усвояване и погасяване. Желаещите могат да разгледат предложението от сряда до петък от 15 до 17 часа в стая 212 в сградата на общината. 
Дългоочакваният ремонт на уличната мрежа се предвижда да стартира през май, като предстои да се проведе обществена поръчка за избор на изпълнител, тъй като мащабът не е по силите на общинско предприятие „Комунални дейности“. Специална комисия извърши обследване, анализ и оценка на състоянието на цялата улична мрежа и бе изготвен план за рехабилитацията. От общинска администрация предвиждат да районират града на три зони, за да има и конкуренция, и по-качествено изпълнение. Един от критериите е да се ремонтират улици там, където е реконструирана ВиК мрежата.
В интервю за „Утро“ през ноември кметът Пламен Стоилов каза, че приоритет ще бъде даден на малки улици, тротоарите в кварталите и на по големи улици, като например тротоарът по ул. „Борисова“, който ще бъде изцяло подменен от жп гарата до централната част на града.
Наред с мащабните ремонтни дейности по уличната мрежа, които ще започнат през май и ще продължат и през 2018 г., необхванатите от поръчката улици и тротоари ще бъдат ремонтирани от общинско предприятие „Комунални дейности“, като така ще има възможност да се работи повече време и в селата от общината и в Мартен.