Промени в Наказателния кодекс, свързани с въвеждането на по-тежки наказания при кражба на фирми, одобри вчера правителството. Те ще бъдат предложени за гласуване от Народното събрание. 
Новите текстове предвиждат затвор от 1 до 10 години и възможност за конфискация в случаи на претърпени имуществени вреди в особено големи размери. При документно престъпление, с което се установява контрол върху юридическо лице, лишаването от свобода ще е от една до шест години. В сега действащия кодекс извършването на едно или съвкупност от документни престъпления с обект - частен документ, се наказваше максимално с лишаване от свобода за срок до две години, а ако извършителят е неосъждан, той се освобождаваше от наказателна отговорност с налагане на глоба от 1000 лв. до 5000 лева.
Новите разпоредби предвиждат още засилване на мерките срещу пазарната злоупотреба и инкриминиране на най-тежките й форми. Така например, при злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара от работещ във финансовия сектор или в надзорен или регулативен орган наказанието, което се предвижда, е до четири години затвор.
С предложените изменения в НК се засилва и наказателно-правната защита на средствата от публични фондове. 
С промените в НК се въвежда и Директивата относно защитата по наказателно-правен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне.