През първото полугодие на 2016 г. България отчита с 8,8 на сто повишение на търговското салдо спрямо същия период на миналата година, като на годишна база търговията се е увеличила с 356,6 млн. евро. Това сочат предварителните данни в аграрната търговия, записани в отчета на министерството на земеделието и приети вчера на заседание на правителството.
През изминалата година в аграрната търговия се формирало положително салдо за България в размер на над 1 млрд. евро, което означава, че износът превишава вноса, безспорно добра тенденция за сектора.
Водещи групи продукти в структурата на селскостопанския износ и през 2015 г., и през първите шест месеца на 2016 г. остават житните култури, слънчогледовото семе, рапицата, тютюнът и тютюневите изделия.
Нараства износът на продукти с по-висока добавена стойност като млечни продукти, растителни масла, тестени продукти, преработени плодове и зеленчуци и др.
Стойността на брутната продукция от отрасъл „Селско стопанство“ за 2015 г. е в размер на 7605,6 млн. лева, от тях 4907,0 млн. лв. са продукция от растениевъдството и 1978,1 млн. лв. - продукция от животновъдството.
По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания 2015 към края на месец юни 2016 г. оторизираните средства са в размер на 1,535 млрд. лв. Те са осигурени от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет.