Кризисният център, който ще приюти 15 жертви на трафик и насилие, ще отвори врати през април. Предстои общинският съвет да даде съгласието си социалната услуга да бъде разкрита като делегирана държавна дейност, считано от първи април, след което кметът Пламен Стоилов ще изпрати решението до Регионалната дирекция за социално подпомагане и до Агенцията за социално подпомагане в София. Кризисният център ще работи на денонощен режим, като информацията за жертвите ще преминава през социалните служби. Пострадалите ще получават подкрепа и консултации с подходящ експерт - социален работник, психолог и юрист. Всички дейности се изпълняват по проект, който безвъзмездно се финансира от Норвежкия финансов механизъм с 1 338 046 лева, а партньор на общината е „Каритас“-Русе. Основната цел е да се намали скритото домашно насилие, както и насилието, основано на полов признак. По проекта ще се изпълняват и други дейности като подобряване или формиране на умения за социално включване, подкрепа в образователния процес, работа със семействата, психотерапия, групи за взаимопомощ.