Правителството ще изплати предсрочно субсидиите на земеделците с парите от бюджетния излишък. Това не се е случвало от 2010 г. Близо 600 млн. лв. ще бъдат преведени на над 61 000 фермери до Коледа. Това са парите за директните плащания за единица площ и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (мярка 13) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това става ясно от решението на правителството, което одобри актуализираните годишни разчети на сметката за средствата от ЕС на ДФ „Земеделие“ за 2016 г. С него се увеличават с 592 млн. лв. разходите на фонда.
През последните години основните суми по преките плащания на земеделците за текущата година винаги се плащаха в началото на следващата. Причината графикът да бъде изтеглен е липсата на големи плащания в края на годината и доброто изпълнение на бюджета, който натрупа излишък от 3.4 млрд. лв. в края на октомври. Към тези фактори се добавя и максималната мобилизация на Министерството на земеделието, което до 20 ноември е успяло да представи т.нар. допустим слой за подпомагане. 
Предварителните сметки на фонд „Земеделие“ показват, че индикативната ставка по схемата за единно плащане на площ е 19.90 лв./дка. Преразпределителното плащане за първите 300 дка е 14.52 лв./дка, а т.нар. зелена добавка е 12.28 лв./дка. Това означава, че средно около 45 лв./дка ще получат 90 на сто от земеделците.
Тази сума ще се запази до края на настоящия програмен период през 2020 г. Причината е, че тази година България достигна тавана си за директни плащания от 800 млн. евро.