Цените на стоките в България бележат ръст през октомври, след като през септември Националният статистически институт (НСИ) отчете месечна дефлация. Индексът на потребителските цени за миналия месец е 100,2%, т.е. инфлацията е 0,2%.
От началото на годината (октомври 2016 г. спрямо декември 2015 г.) обаче НСИ отчита дефлация в размер на 0,4%, а на годишна база статистическите данни показват дефлация от 0,6% спрямо октомври миналата година.
 През десетия месец от годината са нараснали цените на алкохолните напитки и тютюневите изделия - с 0,3%. Повишили са се и цените на облеклото и обувките - с 5,3%, както и на жилищата, водата, електроенергията, газта и другите горива - с 0,2%.
Ръст в ценовото равнище националната статистика отчита и в сферата на развлечението и културата, където цените нарастват с 0,8%. При образованието ръстът в цените е с 1,8%.
Намаление в цените се регистрира при транспорта - с 0,5%, хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 0,3% и ресторантите и хотелите - с 0,2%.
Използвайки европейската методология на хармонизирания индекс на потребителските цени, който е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС, НСИ отчита месечна дефлация от 0,1%. В същото време цените в т. нар. малка потребителска кошница (100-те най-необходими стоки и услуги с тегла, каквито имат те в бюджетите на най-бедните 20% от домакинствата) се увеличават с 0,1% на месечна база и 0,3% от началото на годината.