Кметът Пламен Стоилов издаде заповед, с която забранява изграждането на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура до края на март 2017 година. За всички обекти, на които е започнало изграждането и са засегнати части от пътното платно или тротоара, строителните работи трябва да приключат и да се възстановят настилките до 15 ноември. 
Няколко години подред вече от администрацията издават забрани за разкопаването на улиците, както и за изграждането на подземни мрежи през зимните месеци, а целта е да се осигурят нормални и безопасни условия за движение на пешеходците и автомобилите при сняг и дъжд. Невъзможността през зимата да се извършва качествено възстановяване на настилките, както и необходимостта от зимно поддържане на пътните трасета пък са другите причини за пристъпване към заповедта. Тя не важи за неотложни действия по отстраняване на авариите по комуникациите под земята, за обекти, при които няма разкопавания на улични платна и тротоари, както и при реализирането на проекти, които се финансират от общината или Европейския съюз. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на зам.-кмета Наталия Кръстева.