Проект на заповед, забраняваща на практика разкопаването на всякакви обекти от инфраструктурата за периода от 1 ноември 2022 г. до 1 март 2023 г., публикува Община Русе. Кметът Пенчо Милков нарежда тя да се оповести публично и да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административния съд.
Забранява се разкопаването на улични и тротоарни настилки, вътрешно - квартални пространства, озеленени площи във връзка с изграждане на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. В случай че към момента на влизане в сила на заповедта има започнати обекти, при които са засегнати части от обхвата на пътя (пътно платно и тротоар), както и вътрешноквартални пространства и озеленени площи, строително-монтажните работи да бъдат приключени и да бъдат възстановени засегнатите настилки в срок до 15 ноември.
Заповедта се обосновава с необходимостта от зимно поддържане на пътните трасета. В случай че тя влезе в сила без обжалване, би трябвало да очакваме фирмите изпълнители по водния проект да заровят всички дупки и да възстановят улиците най-късно до средата на следващия месец. Работата по водопроводната мрежа обаче е далеч от приключване, така че тя ще започне отново през март догодина.
Заповедта за спиране на разкопаването не се отнася за неотложни действия по отстраняване повреди на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно.