Контролът по разкопаването и възстановяването на уличните настилки и тротоарите се затяга, за да се овладее безразборното разбиване на улиците. Още през май миналата година беше приета изцяло нова наредба за условията и реда за извършване на възстановителните работи при изграждането или отстраняването на повреди по техническата инфраструктура, като в нея са определени драстични санкции. 
В процеса на прилагане на наредбата и осъществявания контрол върху дейността на лицата, които са длъжни да възстановят настилките, обаче са установени неуредени случаи. Например при възникнали повреди на настилките по обекти, финансирани с общински средства, в съответния гаранционен срок или в случай на повреда до две години. Въвежда се задължение всеки, който прави някакъв планов или авариен ремонт по обекти общинска собственост, да възстановява цялата улична настилка от бордюр до бордюр, цялата широчина на тротоарна настилка с нови плочи, павета или асфалт, както и растителността и дърветата в зелените площи. Досега в наредбата тези изисквания бяха разписани само за общински обекти, изпълнени по проекти и в задължителния 5-годишен срок за осигуряване на устойчивост на проектите. 
С по-строгите изисквания се цели да се опазят от разбиване улици и тротоари след всякакви ремонти, както и да се гарантира, че след възстановяването асфалтовата настилка ще съответства на първоначалния вид. Годишно общината заделя по над 2 млн. лева за поддръжка на уличните платна. Същевременно обаче улиците се разкопават постоянно от експлоатационните дружества или от физически и юридически лица, като за последните няколко години средният брой на повредите е около 900.