Нова услуга ще бъде въведена за платения подземен паркинг на Доходното здание, който се стопанисва от общината. Тя ще даде възможност за месечен абонамент, какъвто досега не бе предвиден. Предложението на кметската администрация е във връзка с множеството запитвания от граждани и организации, като се предвижда предлаганата услуга да се заплаща предварително и да се предоставя до 50% от капацитета на паркинга. 
Това става ясно от подготвените изменения в наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията на общината, която предстои да бъде приета на предстоящата сесия. 
Услугата за паркиране на превозни средства в подземния паркинг с 60 места съществува от август, като има почасови, целодневни и нощни цени. Анализът за запълването на паркинга за изминалия период обаче показва, че обектът не се експлоатира в пълния му капацитет. В работните дни се запълват около 15% от местата, а в почивните и празничните интересът към ползването на услугата е минимален. С цел по-ефективното използване на паркинга се предлага и въвеждането на предплатен месечен абонамент. Така ще се повиши заетостта на паркинга, ще се увеличат приходите в общинския бюджет и ще се възстановят разходите на общината. 
Предвижда се цената на услугата да е 120 лева, като тя е установена след извършен финансов анализ при съобразяване на необходимите за реализация на съответната услуга разходи за труд и материали. Ползването на паркомясто в подземните нива на Доходното здание срещу предплатен месечен абонамент ще се предоставя без ограничения в часовия диапазон, който съгласно общинската наредба в работни дни е от 8 до 18 часа и в събота от 9 до 14 ч. 
А иначе справката за приходите от подземния паркинг на Доходното здание през август показва натовареност от 7% и приход от 726 лв. През септември приходите се увеличават на 1077 лева, а натовареността на 9%. До 23 октомври пък са отчетени приходи в размер на 1121 лева и натовареност 15%. Тенденцията по месеци сочи нарастване на ползваемостта, но това се случва с бавни темпове, отбелязват от общинска администрация.