21 представители на академични институции от Узбекистан пристигат на посещение в Русе по проекта MATcHES за модернизиране на висши учебни заведения на  програма ТЕМПУС. Целта е да се модернизират ВУЗ-овете в Узбекистан в съответствие с европейските реформи. Водещ партньор по проекта е Русенският университет, участници са висши училища от Ташкент, Бухара и Карши. Гостите ще се запознаят с платформата за дистанционно обучение и платформа за връзка между фирми и студентите в РУ. Узбекистанските учени ще участват и в Годишната научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените.