Как се разпределят делата в Русенския окръжен съд и как протичат съдебните заседания. Това ще имат възможност свободно да видят граждани в петък, когато ще се проведе Ден на отворените врати.
Инициативата, която цели повишаване на правната култура, информираност и увеличаване на доверието в съдебната система, ще започне още в 9 часа със симулиран съдебен процес. В седма зала на втория етаж студенти от Русенския университет ще влязат в ролята на съдии, прокурор, адвокат и свидетели и ще разиграят гражданско-правен спор за недвижим имот. От 11 часа в същата зала ще се проведе публично разпределение на съдебни дела, а в 13.30 часа от 6 зала ще започне опознавателна обиколка из канцелариите на съда и запознаване с организацията на работата на съдии и съдебни служители. Час по-късно ще бъде презентиран новият модул за безплатен електронен достъп до делата, който е достъпен на сайта на съда. През целия ден заинтересованите граждани ще могат да присъстват и слушат насрочените граждански и наказателни дела в 8 и 9 зала на третия етаж.