Съвсем законно Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ е разрешила на „Полисан“ АД да увеличи капацитета си за производство на гудрон и битум от 10 000 на 200 000 тона годишно. От друга страна пък, неправилно на дружеството е забранено да изгради нов комплекс „Хидрокрекинг“ за производство на бензин и дизел от тежки нефтени фракции с капацитет 250 000 тона годишно.
Това реши на първа инстанция Русенският административен съд, като се произнесе изцяло в полза на „Полисан“. Казусът обаче най-вероятно ще стигне до обжалване и пред Върховния административен съд.
Срещу разрешението за увеличаване на производството на завода жалби в съда подадоха представители на зелени организации и партии, включително и разтревожени граждани от Мартен. Според тях разширението е недопустимо, най-вече защото ще замърси обезпокоително въздуха в района и може да предизвика тежка и опасна авария. Според експерти и според съда обаче колкото и замърсители да въздействат едновременно, концентрацията им пак ще е в пъти по-ниска от максимално допустимите стойности. Не се очаквало и замърсяване на Дунав и подземните води.
Забраната на РИОСВ „Полисан“ да изгради нов комплекс пък бе оспорена от самото дружество по същото дело. Блокирането на инвестицията дойде заради данни на екоинспекцията, че в района на бившето КТМ има няколко завода, които са с рискови производства, а новият комплекс увеличава значително опасността от аварии, които биха застрашили околната среда и здравето на хората в Русе и Мартен. Съдът обаче изтъкна, че евентуален черен сценарий изобщо не е изследван, затова от РИОСВ няма как да правят заключения дали новото производство би увеличило риска от аварии.