„анайо Иванов тов“. Това гласи надписът на мраморния паметник, поставен вдясно от Пантеона на възрожденците. Само човек на възраст над средната, който знае, че страховитите мустаци, стърчащи доста извън очертанията на образа на паметника, принадлежат на войводата Панайот Хитов, ще се досети какво гласи надписът. Защото останалите метални букви от името на прочутия комита са откраднати!
С гроба на Панайот Хитов и този до него, на Любен Каравелов, през 2005 г. бе поставено началото на замисъла в Парка на възрожденците да се оформи Историческа алея. Надгробията на Хитов и Каравелов са пренесени тук от хранилището на „Паркстрой“, където в различни периоди са оставяни на съхранение паметници, плочи, огради от ковано желязо. Впрочем, и докато е бил там, паметникът на Панайот Хитов пак е оставал без буквите от надписа, така че сегашното вандалско посегателство е най-малкото за втори път. 
А пък алеята си остава само с тези два гроба - макар че идеята е била тя да се проточи чак до руското военно гробище в другия край на Парка на възрожденците.