Общината отново се зае да разчисти от русенските улици поредната порция изоставени автомобили. Този път принудително ще бъдат вдигнати вишнев форд от паркинга пред блок 14 в квартал „Дружба 3“, светлосиво рено до блок „Ивайло“ в кв. „Здравец изток“ и бяло рено от паркинга зад блок „Строител“. Така ще се освободят три нови паркоместа пред кварталните блокове, а принудителното преместване става след издадени заповеди от кмета Пламен Стоилов. След извършени проверки от специална комисия е установено, че старите трошки са изоставени или паркирани върху терен общинска собственост. Тъй като обаче те нямат заверен знак за технически преглед през последните две години, се налага автомобилите да бъдат премахнати. И на трите возила стикерите-предписание за доброволно преместване са залепени на 20 май, но след повторна проверка в края на август е установено, че тримесечният срок не е спазен от собствениците. А те са известни, като дори притежателят на бялото рено е фирма. Трошките ще бъдат транспортирани до центъра за разкомплектоване, като общината има сключен договор с „Българска рециклираща компания“ за оползотворяването им.