През 2015 г. машиностроителният сектор е произвел 5% от обема на индустриалното производство в страната и е създал около 7.6% от добавената стойност в индустрията. За седем години в периода 2008-2015 г. износът на машини от България е нараснал с 64%, а само през миналата година увеличението е 4.1%. Така отрасълът заема 7% от общия експорт на страната, показват данни на икономическото министерство.
Индексът на промишленото производство и този на оборота в бранша през 2015 г. са се повишили съответно с 0.8% и 4%. Произведената продукция от предприятията е за общо 2.47 млрд. лв., а оборотът на външните пазари на производството на машини възлиза на 1.83 млрд. лв. и постига увеличение с 3%. На вътрешния пазар секторът е реализирал продукция за 841 млн. лв., като увеличението е 4%, съобщи министър Божидар Лукарски по време на дискусия, посветена на сектора и част от националната кампания „Новата БГ икономика“.
Основен двигател на машиностроенето са автомобилната и отбранителната индустрии, които са много добре представени и в Русе. От януари 2004 г. до октомври 2016 г. в страната са сертифицирани дванадесет проекта в автомобилостроенето с общи инвестиции за 654.8 млн. лв. и над 7130 нови работни места. Реализираният износ и производство на продукти, свързани с отбраната от български дружества, отбелязват ръст от над 60%.
Основни фактори за тези резултати са по-активната и гъвкава маркетингова политика на дружествата и разширяването на кръга на потенциалните купувачи, активизиране на сътрудничеството с традиционните партньори, доказаното качество на произвежданата продукция и разработването и производството на нови и конкурентоспособни продукти.