Гражданите могат да проверяват през електронната система на ЦИК дали името им присъства в списъците за подкрепа за участие на президентските избори и информационно-разяснителната кампания на националния референдум, съобщи говорителката на ЦИК Камелия Нейкова. Тя припомни, че подобна възможност съществува от 2014 г., когато беше приет настоящият Изборен кодекс. Проверката става чрез интернет страницата на комисията.

Към настоящия момент една партия е регистрирана за участие в изборите, а по отношение на информационно-разяснителната кампания за националния референдум все още няма подадено заявление за регистрация. Регистрирани са и два инициативни комитета за издигане на независим кандидат.

Ако избирател установи, че фигурира в списък, в който не се подписвал и неправомерно са използвани неговите лични данни, тогава той трябва да се обърне към Комисията за защита на личните данни.

"Българските граждани не трябва да се притесняват от събирането на лични данни за подкрепа на определени политически партии, но следва да проверят дали политическият субект действително спазва закона", каза венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни.
Органът е създал необходимата организация за всекидневно приемане и издаване на удостоверения на администраторите, обработващи лични данни.

Караджов отбеляза, че с последните изменения в Закона за личните данни е било въведено и изискването да се индентифицира физическото лице, което е събрало подписите на гражданите. В самата бланка, където гражданите се подписват съответното лице трябва да посочва имената и ЕГН-то си.

"Работата на Комисията за защита на личните данни е доста оперативна и в резултат на проверките, които започнахме още от 2014 г. беше свършена огромна работа по проверка на 54 субекта, 44 партии и 10 инициативни комитета. В резултат от нея бяха съставени над 30 наказателни постановления и са наложени над 50 000 лева общо имуществени санкции. 90% от тях осъществиха необходимите допълнения и промени в инструкциите си и начина на обработване на лични данни, регистрираха се, допълниха регистрите, които не бяха заявили са обработка на лични данни, все дейности, които са пропуснати в годините", каза още Караджов.