Почти неизползваемият през последните години път, свързващ сметището с Източна промишлена зона, вече е изцяло ремонтиран, а достъпът до фирмите в Индустриалния парк е значително улеснен. Освен това той се явява и алтернативна връзка между пътя Русе-Силистра и общинския Русе-Николовo. Новата 260-метрова отсечка ще служи и за резервен маршрут при извозването на служителите от фирмите в района, когато пътищата са непроходими при зимни условия. Пътният участък бе изграден с общински средства, като бяха изразходвани 814 тона асфалт и 630 куб.м трошен камък. Новият път е обозначен с вертикална и хоризонтална маркировка, подновени са и отводнителните системи, за да се избегне риск от наводнения. Лично кметът Пламен Стоилов и шефът на общинската дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров огледаха вчера напълно рехабилитирания пътен участък.