Девет кв.м терен общинска собственост, който е в западната част на пустеещата бивша Музикална гимназия на ул. „Борисова“, ще бъдат продадени на фондация „Братя Бобокови“ за 5632 лева. Това всъщност представлява прилежащият терен преди тротоара, а предложението на кмета Пламен Стоилов предстои да бъде гласувано на идната сесия. Фондацията е съсобственик на четириетажната сграда от май 2007 година, когато плати за нея 450 000 лева и обеща да превърне архитектурния паметник на културата в първия частен музей на съвременното и античното изкуство в България.