Русенският университет и Центърът за продължаващо обучение организират курс за придобиване на нова квалификация Учителска правоспособност. Срокът на обучение е една календарна година (2 семестъра), а занятията се провеждат в събота и неделя. Срокът за записване е 30 септември.

Центърът предлага и курсове за изучаване на чужди езици – английски, немски, румънски и испански, в нива според европейската езикова рамка: А1, А2, В1, В2, С1. Обучението по чужди езици е организирано на модули по 100 часа.

 

Други актуални към момента курсове са тези по начална компютърна грамотност, в които се изучават основните програми на Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Internet и вечерните курсове по Auto CAD, Solid Works, които са с продължителност 45 часа.

Годишно в ЦПО на Русенския университет се обучават над 3000 курсисти и специализанти в различни области на образованието, по които университетът има акредитация. В края на 2015 г. Центърът получи Сертификат за качество от Бюро Веритас, България след основен одит на Системата за управление на качество.

Центърът за продължаващо обучение на Русенския университет се намира в Централен корпус, ет. 1, кабинет 213.1. Телефоните за справки и допълнителна информация са 082/888-567 и 0887 867 217.