30 нови табла за поставянето на афиши, плакати, постери и съобщения за гражданите монтират от общинското предприятие „Русе арт“. Целта е да се ограничи безразборното лепeне на рекламни материали по сгради, огради, дървета, фасади, електрически стълбове, спирки, уточняват от предприятието. Новите афишни табла ще бъдат поставени на 15 места в различните квартали. Вече са монтирани 14 от тях, останалите ще бъдат поставени до 30 септември. 
През 2013 година бяха монтирани 20 афишни табла и с предишните местата за плакати и обяви станаха 32. Сега към тях се прибавят и новите 30, а след това новите места за реклама ще бъдат включени в заповедта на кмета на общината за специално определените за това места.