Консорциум „Консултанти 2020“, в който влизат софийските „Велдер консулт“, „Велдер инженеринг“ и „Проджекта“, както и обединение „ТНТ Ефект“, коeто включва софийските „Софена“ и „Арена“, са класирани на първо място по обществената поръчка за проучване на енергийната ефективност и изготвяне на технически паспорт на пет жилищни блока. Това става ясно от протокола на комисията, която разгледа документите на четиримата кандидати по обявлението. Спечелилите поръчката участници са двама, тъй като тя бе обособена в две позиции. Първата обхваща блок „Шейново“ на едноименната улица и „Чинар“ на ул. „Рени“ 6, а втората блоковете „Изола планина“, „Елба“ и „Калофер“. 
Офертите на класираните на първо място консорциуми са предложили икономически най-изгодна оферта, което беше основен критерий. Останалите двама участници, които също са консорциуми - ДЗЗД „Ека консулт“ и ДЗЗД „Инвестгруп“, останаха на второ място. Решението за класирането е от 23 август, като съгласно Закона за обществените поръчки то подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му. 
Общата стойност на поръчката е 301 135 лева без ДДС, като най-висока е сумата за бл. „Шейново“ - 87 395 лв, а най-ниска за „Калофер“ - 31 639 лв. Срокът за изпълнение е 50 дни.