Българското правителство е осъвременило секретната директива за работа във военно време

Американски Ф-15 да помагат на ВВС без пари в охраната на небето, обсъжда в сряда кабинетът

В средата на юли българското правителство актуализира директивите за работа във военно време.

Този документ е технически и предвижда задълженията на институциите и фирмите при осигуряване на националната сигурност при водене на война, осигуряването на материална помощ от бизнеса и пр. Директивата се актуализира на всеки 6-7 години.

Документът е секретен и е приет на закрито заседание.

В точка 2 от решението на Министерски съвет пише, че министърът на отбраната трябва да разработи планове за привеждане в готовност за военно време в срок от 3 месеца.

Държавните институции, общините, бюджетните организации и юридическите лица с възложени военновременни задачи имат срок от 1 г., за да разработят своите планове.

Германското правителство приема днес обновена концепция за гражданска защита в случай на атака. (Виж карето долу.)

България също ударно осъвременява нормативната уредба, свързана със защитата на населението и националната сигурност, показа проверка на “24 часа”.

Освен решението на МС от 14 юли

всяка година се

актуализира

националният

план за защита

при бедствия и аварии,

както и програма за това до 2018 г.

В него е заложени и новите методически материали за системата на образованието, които предвиждат интерактивно обучение за поведение при терористичен акт (Виж карето долу)

През юни беше допълнен и законът за бедствията и авариите, който урежда действието на системата за ранно предупреждение при опасности и реакцията на институциите.

През септември

се очаква да

бъде приет

окончателно

Законът за

противодействие

на тероризма,

внесен от Министерския съвет и изготвен от експерти от различни ведомства.

Отделно от това има и Национален план за противодействие на тероризма, който урежда правомощията на всички институции при заплаха и насилствен акт. Във връзка с него се проведоха няколко учения, включително и в центъра на София.

Участваха полицаи, военни, лекари и доброволци.

България има приети в края на миналата и началото на тази година и стратегия за киберсигурност и планове за развитие на въоръжените сили и национална отбранителна стратегия.

Решение, с което се позволява на ексадрила изтребители на САЩ да участва в охраната на българското небе, трябва да одобри днес правителството.

Самолетите на САЩ ще се включват в ер полисинг - въздушна полиция, когато българските ВВС не могат да поемат изцяло охраната на небето заради липса на изправни самолети или недостиг на гориво. Срещу това американците няма да искат заплащане, те си поемат всички разходи. Засега участието им в дежурствата ще е за седмица-две, а по-нататък - при необходимост. Американците ще съчетават помощта за ер полисинг с участие в съвместни учения с българските ВВС.

Патрулирането на американските изтребители Ф-15 обаче ще е с ограничение. Това означава, че те

няма да могат

да вземат

самостоятелно

решение за

стрелба

по нарушител на въздушното пространство. Това може да стане само с изрична заповед на министъра на отбраната.

Така отпада вариантът полски изтребители да изпълняват дежурства срещу заплащане. Според бившия вече командир на ВВС ген. Румен Радев поляците трябваше да се включат в охраната на небето от 1 септември за 4 месеца.

Ген. Атанас Запрянов: Гражданите да се запасяват? Няма нищо извънредно

ЛЮБОМИР ДЕНОВ

Няма нищо извънредно, което да налага българските граждани да се презапасяват с каквито и да било продукти. Това заяви за “24 часа” зам.-министърът на отбраната Атанас Запрянов, о.з. генерал-лейтенант.

По думите му отбранително-мобилизационната подготовка на държавата е планова дейност и в момента нищо не налага нейната промяна.

България като нормална суверенна държава има своите отбранителни планове и поддържа задължителни запаси - войскови, оперативни и държавни резерви. Отделно е утвърден държавен военновременен план, съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили, в който са определени държавни органи и организации, както и фирми със задачи да поддържат военновременни запаси като машини, заготовки, резервни части, брашно, жито, олио. Това се прави в рамките на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”.

Запрянов е категоричен, че в сегашната геополитическа обстановка МО не предвижда промяна във войсковите разчети и запаси. На този етап те са достатъчни и отговарят на потребностите на Въоръжените сили, смята зам.-министърът.

За пример Запрянов посочи доброволния резерв, който по закон трябва да е от 3000 души, но в момента са записани около 600. В случай на някаква опасност най-малкото тези хора би трябвало да ги задължим да си държат оръжието и имуществото в готовност, както е в Швейцария, посочи зам.-министърът. А то си стояло, както било редно, в складовете на военните поделения.

Съществува стройна система за привеждане на държавните органи от мирно на извънредно или военно положение, припомни Запрянов. Това може да стане с решение на Народното събрание. Едва тогава, когато евентуално се вземе такова решение, може да се каже на гражданите да се запасяват и с какво точно.

Но сега такава опасност няма. И нищо не налага. Намираме се в съвсем нормална мирновременна обстановка, за съжаление, предизборна, каза о.з. генералът.

 

Вкарват в училище поведение при терор

КРИСТИНА КРЪСТЕВА
Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха. Това ще се изучава в часа на класа, става ясно от нов стандарт на Министерството на образованието и науката.
В училище е заложено и военно обучение.
Подрастващите ще разговарят по теми като превенция на насилието, справяне с гнева и агресията, мирно решаване на конфликти, толерантност и интеркултурен диалог.
В часовете по гражданско образование в XII клас, общо 31 за годината, ще се учи за тероризма, войната и мира, престъпленията срещу човечеството, ксенофобията, етническото напрежение, радикализацията и бежанците.
За противоречия между етнически и религиозни общности и разрешаване на конфликти ще се учи и в XI клас.

Германия: Какво да сторим, ако ни нападнат

Какво трябва да сторим, ако страната ни бъде нападната? Германия даде отговор на този въпрос за своите граждани, изготвяйки нова концепция за гражданска защита, която ще бъде гласувана в парламента в сряда.

В плана са записани следните мерки:

да се увеличи

резервът

от ваксини

срещу едра шарка и антибиотици, да се провери дали има достатъчно костюми за химическа и радиоактивна защита, да се провери изправността на скривалищата, всеки град да построи кладенец, от който да се осигури минималното подсигуряване с питейна вода за 14 дни (по 15 л на ден на човек, по 75 л на ден на човек в болница), да се увеличи запасът от петрол, така че да стига за 90 дни. На населението се препоръчва да се запаси с вода и храна за 10 дни, както и с най-необходимите лекарства, одеяла, маски за уста, въглища, свещи, фенерчета, батерии, кибрит, пари в брой.

В новата концепция, която съдържа 69 страници текст, се споменава на няколко места и евентуално свикване на наборната армия. Цивилното население е призовано да осигурява всякаква подкрепа на армията, като опразва спешно пътища. То е длъжно да подсигури и бързото и безпрепятствено получаване на писма от пощата – тоест на повиквателни.

При евентуално въвеждане отново на наборна служба цивилни фирми трябва да се погрижат да възстановят или построят помещения, пригодни за казарми.

Наборната служба в Германия бе отменена на 1 юли 2011 г., след като се прецени, че няма военнополитически основания тя да продължи да съществува. Бундесверът вече е професионален. Задължителната служба обаче остана предвидена в конституцията за случаи като големи природни катастрофи или нападения. В края на юни военният министър Урсула фон дер Лайен заяви обаче, че въпреки напрежението с Русия и терористичната заплаха не вижда причина засега наборната казарма да се връща.

Задължителната военна подкрепа от страна на цивилното население се предвижда да бъде оказвана по-скоро по друг начин –

например при

евентуална

кибератака,

която да извади от строя комуникационните услуги. Как точно ще помагат цивилните в такъв случай, не се споменава в документа.

В концепцията се предвижда и в случай на нужда да се въведе режим на ток и вода, като властите ще определят кой обект да бъде захранван с предимство. При евентуален недостиг на хранителни продукти ще се въвежда купонна система.

Към мерки за евентуален нов конфликт призова на последната си среща във Варшава всички свои членки НАТО. Германия работи по своята концепция обаче още от 2012 година. За първи път след края на студената война правителство и специалисти започнаха разговори за нужда от нов план за защита след атаките на 11 септември 2001 г.

Миналата година и Литва публикува наръчник за оцеляване, който гражданите ѝ да използват при война или окупация.

“Запазете самообладание, не се паникьосвайте и мислете трезво”, пише в ръководството, озаглавено “Как да се постъпва в екстремни ситуации или случаи на война”. В наръчника се казва още, че литовците трябва се борят с чужда окупация с демонстрации и стачки.